Besøksadresse: Steinestøvegen 175, 5131 Nyborg
Postadresse: Postboks 65, Nyborg, 5879 Bergen

E-post: firmapost@edv.no
Telefon: 55 25 40 00
Fax: 55 19 18 30