Vi utfører EU-kontroll på alle kjøretøyklasser.

Vi hjelper deg med EU-kontroll på alle større kjøretøy. Enten du har en liten eller stor lastebil, henger eller buss.

EU-kontrollen tar minimum 1 time, da det er omfattende punkter en skal gjennom, som igjen er en tidkrevende prosess som skal dokumenteres skikkelig. Dersom du får anmerket feil på EU-kontrollen, hjelper vi deg gjerne med å rette feilen, slik at ditt kjøretøy blir godkjent. Da bilen er ferdig på kontroll hos oss, sendes kontrollen elektronisk inn til Statens Vegvesen, og blir godkjent i deres system i løpet av få minutter.

Vi gjør oppmerksom på at ved kontroll, er det flott hvis refleksvest og varsel-trekant legges i passasjersete, slik at vi ikke anmerker dette unødvendig – og bruker unødvendig lang tid på å lete etter dette.

 

Spørsmål og svar:

Når skal bilen kontrolleres, og hvor ofte?

Personbiler (M1) med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre og varebil (N1) skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år.

Følgende kjøretøy skal til EU-kontroll første gang tidligst 12 måneder etter at den ble registrert og deretter én gang i kalenderåret:

  • personbiler (M1) med tillatt totalvekt over 7 500 kg
  • busser (M2 og M3)
  • lastebiler (N2 og N3)
  • tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg
  • drosjer
  • ambulanser

Biler som er registrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår og biler som er registrert i oddetallsår skal kontrolleres i oddetallsår. Kontrollene fordeles over året ved at siste siffer i kjennemerket avgjør når bilen skal være kontrollert og godkjent (kontrollmåned). Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, bortsett fra for siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i hhv. oktober og november. Bilen kan framstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør 5 måneder.

Hvor kan bilen kontrolleres?

De fleste godkjente bilverksteder og NAFs testestasjoner

Hva blir kontrollert?

Kontrollen består av en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.

Må jeg ta med vinterdekkene til bilen dersom jeg kontrollerer den om sommeren?

Nei. Sommerdekkene trenger heller ikke medbringes til kontroll om vinteren.

Må veteranbiler eller biler som nesten ikke brukes også til kontroll?

Ja. Imidlertid er biler som er registrert før 1. januar 1960 fritatt.

Min veteranbil brukes ikke om vinteren men skal til kontroll i januar. Kan jeg få byttet kontrollmåned?

Du kan søke Statens vegvesen i ditt distrikt om å få endret kontrollmåneden. Denne endringen følger deg som eier. Dersom du selger kjøretøyet ditt, vil kontrollmåneden endres tilbake.

Når skal bevaringsverdige kjøretøy EU-kontrolleres?

Bevaringsverdige kjøretøy som er 30 år eller eldre, skal ha EU-kontroll når de er 35, 40, 45 og 50 år og deretter er de fritatt for EU-kontroll. Sjekk din frist for EU-kontroll.

Hva er et bevaringsverdig kjøretøy?

Et bevaringsverdig kjøretøy som er 30 år eller eldre må være registrert som bevaringsverdig i vognkortet. Et bevaringsverdig kjøretøy kan ikke endres konstruktivt eller utseendemessig. Kjøretøyet kan bare brukes ved:

  • spesielle anledninger, som for eksempel ved motorhistoriske samlinger og løp, eller
  • leilighetsvis (en sjelden gang), når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk.

Er kjøretøyet mitt bevaringsverdig?

Hvis du har et kjøretøy som er 30 år eller eldre, i original eller tilnærmet original stand, kan du bestille time på en trafikkstasjon for å få vurdert og eventuelt godkjent kjøretøyet ditt som bevaringsverdig.

Hvis kjøretøyet ditt får status som bevaringsverdig, skal det ha EU-kontroll når det er 35, 40, 45 og 50 år gammelt. Sjekk din frist for EU-kontroll.

Når skal bobiler og personbiler (7 500 kg eller mindre) EU-kontrolleres?

Bobiler og personbiler (M1-kjøretøy) som har en tillatt totalvekt på 7 500 kg eller mindre, skal ha EU-kontroll først når de er fire år gamle og deretter hvert andre år. Sjekk din frist for EU-kontroll.

Bilen min er avregistrert. Må den til periodisk kontroll før jeg kan få skiltene tilbake?

Nei, ikke dersom bilen har vært kontrollert og godkjent innen fristen i løpet av de to siste årene (siste året for biler og tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg, alle biler som er registrert for 10 personer eller flere samt drosjer og ambulanser).

Hvordan vet jeg når bilen ble registrert første gang?

Denne opplysningen finner du i vognkortet.

Hvilket registreringsår skal jeg se på som førstegangsregistrert dersom jeg importerer en bruktbil fra utlandet?

Det året den ble førstegangsregistrert i utlandet eller det året den ble registrert i Norge første gang?
Uansett hvor bilen kommer fra så er det det året den ble registrert første gang som gjelder, uansett hvor det måtte være. Er bilen bruktimportert fra utlandet, er det derfor det året den ble registrert første gang der som gjelder.

Kan jeg utføre kontrollen i utlandet?

Kontroller utført i utlandet godtas som regel ikke. Dette bl.a. fordi det finnes ingen oversikt over godkjente kontrollorgan og fordi kontrollen kan variere i omfang fra land til land.

Bilen min har vært til kontroll men ble ikke godkjent. Hvor lang tid har jeg til å utbedre manglene?

Fristen du får oppgitt gjelder både kontroll og godkjenning. Du får altså ikke ny frist for å utføre eventuelle reparasjoner.

Må jeg foreta kontrollen selv om jeg ikke har mottatt påminningsbrevet?

Ja. Du er selv ansvarlig for at kjøretøyet blir kontrollert og godkjent til rett tid. Vi anbefaler deg å bruke vår SMS-tjeneste, hvor du vil få en del kjøretøyopplysninger.

 

Sist oppdatert:   15. september 2017