EU-Kontroll for tyngre kjøretøy.

Vi utfører EU-kontroll på alle kjøretøyklasser.

Vi hjelper deg med EU-kontroll på alle større kjøretøy. Enten du har en liten eller stor lastebil, henger eller buss. EU-kontroll på større kjøretøy tar normalt mellom en og to timer. I mellomtiden kan du nyte en kopp kaffe, te, eller kakao i butikken til dagens nyheter på TV. Dersom du får anmerket feil på EU-kontrollen, hjelper vi deg gjerne med å rette feilen, slik at ditt kjøretøy blir godkjent. Da bilen er ferdig på kontroll hos oss, sendes kontrollen elektronisk inn til Statens Vegvesen, og blir registrert i deres system øyeblikkelig.

* Vi gjør oppmerksom på at ved kontroll av kjøretøy, er det flott hvis refleksvest og varsel-trekant legges i passasjersete, slik at vi ikke anmerker dette unødvendig – og bruker unødvendig lang tid på å lete etter dette.

Når skal bilen kontrolleres, og hvor ofte?

Personbiler (M1) med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre og varebil (N1) skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år.

Følgende kjøretøy skal til EU-kontroll første gang tidligst 12 måneder etter at den ble registrert og deretter én gang i kalenderåret:

  • personbiler (M1) med tillatt totalvekt over 7 500 kg
  • busser (M2 og M3)
  • lastebiler (N2 og N3)
  • tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg
  • drosjer
  • ambulanser

Biler som er registrert i partallsår skal kontrolleres i partallsår og biler som er registrert i oddetallsår skal kontrolleres i oddetallsår. Kontrollene fordeles over året ved at siste siffer i kjennemerket avgjør når bilen skal være kontrollert og godkjent (kontrollmåned). Kontrollmånedene sammenfaller med kalendermånedene, bortsett fra for siffer 0 og 7 som skal kontrolleres i hhv. oktober og november. Bilen kan framstilles for kontroll allerede 4 måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør 5 måneder.

Hva blir kontrollert?

Kontrollen består av en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.

Må jeg ta med vinterdekkene til bilen dersom jeg kontrollerer den om sommeren?

Nei. Sommerdekkene trenger heller ikke medbringes til kontroll om vinteren.