2-Års Kontroll

Vi utfører 2-års kontroller på fartsskrivere!

Vi hjelper deg med din fartsskriver. Enten du skal installere, eller bare ha en 2 års kontroll. En 2 års kontroll tar ca. 2 timer.

 

Spørsmål og svar: (kilde: Statens Vegvesen – 18. april 2017)

Når transport eller et kjøretøy omfattes av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, skal fartsskriver være installert, og føreren skal bruke diagramskive eller sjåførkort.

Krav til fartsskriver

  • Fartsskriveren skal være godkjent, aktivert og kalibrert
  • Både Digitale og analoge fartsskriveren skal kontrolleres annethvert år.
  • Bare godkjente fartsskriververksteder kan utføre arbeid på fartsskriveren

Analog eller digital?

Kjøretøy som er registrert etter 9. desember 2006 skal ha digital fartsskriver. For kjøretøy som er registrert før den datoen kan sjåføren velge mellom analog eller digital fartsskriver.

Dersom en analog fartsskriver blir ødelagt må den erstattes med en digital.